Prym Gold Eye Needles Prym 121 294 Sharps 3-7.jpg

Prym Gold Eye Needles

1.25
Pony Gold Eye Needles IMG_6083adj.jpg

Pony Gold Eye Needles

1.50
Pony Colour Eye Needles IMG_6101adj.jpg

Pony Colour Eye Needles

2.10
Pony Beading Needles Coloured Eye #07883

Pony Beading Needles Coloured Eye #07883

1.50
Pony Beading Needles Gold Eye #07854

Pony Beading Needles Gold Eye #07854

1.00
Pony Needles Sharps Gold Eye #01862
sold out

Pony Needles Sharps Gold Eye #01862

1.00
Crewels/Embroidery Needles #04862 - Pony
sold out

Crewels/Embroidery Needles #04862 - Pony

1.00
Repair Needles - Assorted - Pony #14802 IMG_6098adj.jpg
sold out

Repair Needles - Assorted - Pony #14802

1.65
Pony Twist Beading Needles #16001

Pony Twist Beading Needles #16001

3.00
Pony Beading Needles Ultra Long #07083

Pony Beading Needles Ultra Long #07083

3.50
Prym Pins AIDA 0.6 x 34mm Prym 024 351 AIDA 02.jpg

Prym Pins AIDA 0.6 x 34mm

3.29
Prym Glass Head Pins 0.6 x 30mm 029265_F_a.jpg

Prym Glass Head Pins 0.6 x 30mm

2.46
Prym Pins In Cushion Holder 0.6 x 30mm 50gm Prym 024 177 Cushion 01.jpg

Prym Pins In Cushion Holder 0.6 x 30mm 50gm

4.96
Prym Ball Point Pins 0.6 x 30mm

Prym Ball Point Pins 0.6 x 30mm

2.80
Pony Sequin & Bead Pins 16 x 0.65mm

Pony Sequin & Bead Pins 16 x 0.65mm

2.30
Pony Dressmakers Pins 30 x 0.6mm

Pony Dressmakers Pins 30 x 0.6mm

2.30
Pony Dressmakers Pins 34 x 0.6mm

Pony Dressmakers Pins 34 x 0.6mm

2.30
Pony Glass Headed Pins 30 x 0.6mm
sold out

Pony Glass Headed Pins 30 x 0.6mm

2.30
Hemline Flower Head Pins 54 x 0.58mm

Hemline Flower Head Pins 54 x 0.58mm

2.10
Prym Safety Pins 19-50mm 085120_D_a.jpg

Prym Safety Pins 19-50mm

2.38
Prym Open-Top Thimble 16mm dia Prym 431 312 Open Thimble 02.jpg

Prym Open-Top Thimble 16mm dia

1.88
Prym Twist Needle Case Prym 610 297 Twister 01.jpg

Prym Twist Needle Case

5.79